Verzekeringen

Alle auto’s zijn “All-Risk” verzekerd met een WA-dekking van €2.500.000,00 per schadegebeurtenis

Het eigen risico bedraagt per schadegebeurtenis €1.000,00 voor bestelwagens (met een totaal gewicht van 3.500 kg) & personenbussen

Het eigen risico bedraagt per schadegebeurtenis €1.500,00 voor vrachtwagens

Eigen risico bovenhoofdse schade (> 1,85 meter hoog) bestelwagens (totaal gewicht 3.500 kg) : € 2.000,00

Eigen risico bovenhoofdse schade (> 1,85 meter hoog) vrachtwagens (totaal gewicht > 3.500 kg) : € 5.000,00

Het eigen risico kan tot € 300,00 worden afgekocht, uitgezonderd zgn. bovenhoofdse schade (> 1,85 m) .

De borgstelling wordt als volgt vastgesteld:

Met Afkoop Eigen Risico Zonder Afkoop Eigen Risico
Borgstelling één huurdag € 400 € 900
Extra borg per huurdag € 100 € 100

Inzittendenverzekering is verkrijgbaar vanaf  €3,50 per dag.

Schade aan de door huurder te vervoeren lading is niet gedekt door de “All Risk” verzekering.

Groene kaart wordt op verzoek gratis verstrekt.

Verhuur geschiedt volgens de algemene huurvoorwaarden van WDM Bedrijfswagen Services BV.

Wilt u meer weten of is iets niet duidelijk? Bel 030-280 2325 of e-mail ons.