Verzekeringen

Alle auto’s zijn “All-Risk” verzekerd met een WA-dekking van €2.500.000,00 per schadegebeurtenis.

Het EIGEN RISICO is het gedeelte dat je zelf moet betalen in geval van CASCOSCHADE. Het is mogelijk het standaard eigen risico af te kopen (AER)/verlagen.

Tabel 1.

Voertuigtype Eigen Risico AER premie per dag Eigen Risico na afkoop
Bestelwagens (GVW< 3.500 kg ) € 1.000,00 € 16,50 € 300,00
Vrachtwagens (GVW> 3.500 kg ) € 1.500,00 € 24,50 € 300,00
Personenbussen € 1.000,00 € 16,50 € 300,00
Personenauto’s € 900,00 € 10,00 € 300,00

 

 

BOVENHOOFDSE SCHADE is schade op een hoogte > 1,85 meter. Deze valt NIET onder het Afkoop Eigen Risico, zoals in tabel 1. weergegeven en is NIET afkoopbaar.

Tabel 2.

Voertuigtype Eigen Risico bovenhoofdse schade
Bestelwagens (GVW< 3.500 kg ) € 2.000,00
Vrachtwagens (GVW> 3.500 kg ) € 5.000,00
Personenbussen € 2.500,00
Personenauto’s n.v.t.

 

 

BANDEN EN RUIT DEKKING (BRD). Lek gereden band(en) en voorruitschade (barst, ster etc.) vallen NIET onder het Afkoop Eigen Risico, zoals in tabel 1. weergegeven. Deze kosten zullen volledig worden doorbelast. Wij bieden de mogelijk ook dit risico te verlagen naar slechts een éénmalige bijdrage van € 25,00.

Tabel 3.

Voertuigtype Lekke band en/of ruitschade Premie BRD per (halve) dag Eigen bijdrage
Alle autogroepen werkelijke kosten € 6,00 € 25,00

 

Uitgesloten van de Banden & Ruit Dekking zijn:

  • Band- en/of ruitschade welke onderdeel uitmaken van een cascoschade (aanrijdingsschade).
  • Gevallen waarin de huurder op grond van de algemene voorwaarden volledig aansprakelijk is voor de geconstateerde schade.
  • Schade aan banden ten gevolge van over-belading van het voertuig.
  • Vermissing van ruiten en banden, inclusief het reservewiel.

 

Inzittendenverzekering is verkrijgbaar vanaf  €3,50 per dag.

Schade aan de door huurder te vervoeren lading is NIET gedekt door de “All-Risk” verzekering.

Groene kaart, gebruik buitenland, wordt op verzoek gratis verstrekt.

Verhuur geschiedt volgens de algemene huurvoorwaarden van WDM Bedrijfswagen Services BV.

BORGSTELLING.

Met Afkoop Eigen Risico Zonder Afkoop Eigen Risico
Borgstelling één huurdag rijbewijs B(E) € 400 € 900
Borgstelling één huurdag rijbewijs C € 600 € 1.300
Extra borg per huurdag € 100 € 100

 

Wilt u meer weten of is iets niet duidelijk? Bel 030-280 2325 of e-mail ons.